• head_banner_01

RhoVac Cancer Peptide Vaccine RV001 bude patentována Kanadským úřadem pro duševní vlastnictví

Kanadský čas 2022-01-24, RhoVac, farmaceutická společnost zaměřená na nádorovou imunologii, oznámila, že její patentová přihláška (č. 2710061) na její vakcínu proti rakovinovému peptidu RV001 bude schválena Kanadským úřadem pro duševní vlastnictví (CIPO).Dříve společnost získala patenty související s RV001 ve Spojených státech, Evropě a Japonsku.Toto udělení patentu poskytne RV001 širší ochranu na klíčových trzích a zvýší patentové bariéry společnosti.

Stejně jako dříve udělená patentová přihláška pokrývá tento patent vakcínu proti rakovině RV001 a její varianty, stejně jako její použití při léčbě/prevenci metastatické rakoviny exprimující RhoC.Mezi nimi je RhoC antigen asociovaný s nádorem (TAA), který je nadměrně exprimován v různých typech nádorových buněk.Po udělení patent vyprší v letech 2028-12 a očekává se, že bude prodloužen po získání osvědčení o doplňkové ochraně (CSP).

01 Onilkamotid

Onilcamotid je vakcína proti rakovině sestávající z imunogenních peptidů odvozených od Ras homologního člena rodiny C (RhoC), které mohou být emulgovány v imunitním adjuvans montanid ISA-51, s potenciálními imunomodulačními a protinádorovými aktivitami.Subkutánní podávání onilcamotidu stimuluje imunitní systém hostitele k nastartování humorální a cytotoxické T lymfocytární (CTL) odpovědi na nádorové buňky exprimující RhoC, čímž dochází k lýze nádorových buněk.

2020-11, RV001 získalo označení Fast Track od FDA.

Onilcamotide

02 Klinické studie

V roce 2018 byla schválena klinická studie fáze I/IIa s Onilcamotidem pro léčbu rakoviny prostaty a bylo do ní zařazeno celkem 21 pacientů.Výsledky ukázaly, že onilcamotid byl bezpečný a dobře snášen.Kromě toho se u pacientů po léčbě vyvinula silná a trvalá imunitní reakce.V roce 2021 sledování 19 z těchto subjektů, tři roky po ukončení léčby RhoVac, ukázalo, že u těchto subjektů se nevyvinuly žádné metastázy ani nedostali další léčbu a neměli žádnou významnou progresi prostatického specifického antigenu (PSA)..Z toho 16 subjektů nemělo detekovatelný PSA a 3 subjekty měly pomalou progresi PSA.PSA je protein produkovaný prostatou a používá se ke sledování progrese známé rakoviny prostaty.

V roce 2019 byla zahájena klinická studie BraVac RV001 fáze IIb (randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná), aby se vyhodnotila její účinnost v prevenci nebo omezení rozvoje metastatického karcinomu prostaty po operaci/ozařování.Tato klinická studie IIb je mezinárodní, multicentrická studie náboru subjektů v 6 evropských zemích (Dánsko, Finsko, Švédsko, Belgie, Německo a Spojené království) a ve Spojených státech.Studie dokončila nábor pacientů v letech 2021–09, celkem bylo zapsáno přibližně 175 subjektů, a skončí v první polovině roku 2022.Kromě toho RhoVac plánuje provést předklinické průzkumné studie zaměřené na poskytnutí indikativních důkazů pro expanzi RV001 v indikacích.

Kromě toho výbor pro monitorování bezpečnosti také provedl v letech 2021-07 prozatímní hodnocení bezpečnosti RV001 a nebyly zjištěny žádné neočekávané nežádoucí příhody, což bylo v souladu s předchozími klinickými výsledky fáze I/II.


Čas odeslání: 17. února 2022